ห้องข่าว

ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม
กันยายน 2565
07 กันยายน 2565 Opportunity Day Q2/2565 test
06 กันยายน 2565 Analyst Meeting Q2/2565 test
13 ธันวาคม 2565 Analyst Meeting Q3/2565 test
กันยายน 2565
07 กันยายน 2565 Opportunity Day Q2/2565 test
06 กันยายน 2565 Analyst Meeting Q2/2565 test
13 ธันวาคม 2565 Analyst Meeting Q3/2565 test
ธันวาคม 2565
07 กันยายน 2565 Opportunity Day Q2/2565 test
06 กันยายน 2565 Analyst Meeting Q2/2565 test
13 ธันวาคม 2565 Analyst Meeting Q3/2565 test
วันที่ กิจกรรม
วันที่ กิจกรรม
วันที่ กิจกรรม
วันที่ กิจกรรม
วันที่ กิจกรรม
วันที่ กิจกรรม
วันที่ กิจกรรม
วันที่ กิจกรรม
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ