ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงิน

งบการเงิน ปี 2565


Financial Statement Quarter 1/2022 (Reviewed)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1-2565 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ปี 2564


Financial Statement Quarter 1/2021 (Reviewed)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
Financial Statement Quarter 2/2021 (Reviewed)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
Financial Statement Quarter 3/2021 (Reviewed)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
Financial Statement Year 2021 (Reviewed)
งบการเงิน ประจำปี 2564 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ปี 2563


งบการเงิน ปี 2562


งบการเงิน ปี 2561


งบการเงิน ปี 2560


งบการเงิน ปี 2559


งบการเงิน ปี 2558


งบการเงิน ปี 2557


บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ