สนใจสมัครสินเชื่อทะเบียนรถ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อกลับ
เราจะติดต่อกลับไปที่เบอร์โทรศัพท์ของคุณอย่างเร็วที่สุด ในวันและเวลาทำการ
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์

รายละเอียดการสมัคร

01 บุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี สัญชาติไทย
02 ประกอบอาชีพ พนักงานประจำ หรือ เจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว
03 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถ
04 อายุรถไม่เกิน 15 ปี
01 สำเนาบัตรประชาชน
02 สำเนาทะเบียนบ้าน
03 เอกสารการเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี)
04 หน้าสมุดบัญชีใช้ในการโอนเงิน
05 เอกสารแสดงรายได้ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 2 เดือน หรือเอกสารการเงินต่างๆ
06 เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
***หมายเหตุ เอกสารประกอบ (อื่นๆ) ตามที่บริษัทฯ กำหนด
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
เอกสารประกอบการขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

คำถามที่พบบ่อย

A : ลูกค้ามีสิทธิขอปิดสัญญาก่อนครบกำหนดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายการปิดสัญญาก่อนครบกำหนดภาระหนี้ที่ลูกค้าต้องชำระมีเพียงยอดเงินต้นคงค้าง ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันที่ปิดสัญญา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งหมด (คิดแบบลดต้นลดดอก) สามารถดูได้จากตารางผ่อนชำระค่างวดซึ่งบริษัทได้แนบให้พร้อมสัญญาในครั้งแรก

A : บริษัทจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปหักค่าเงินต้นคงค้างบัญชี ณ วันชำระ

A :
3.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
3.2 อาชีพ พนักงานประจำ หรือ เจ้าของกิจการ
3.3 บุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี สัญชาติไทย
3.4 มีที่พักอาศัยอยู่ในพี้นที่บริการ(ยกเว้น 3 จังหวัด | ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)

A : ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง (เฉพาะธนาคารที่เปิดให้บริการ)

A: หากลูกค้ามีคำถามเกี่ยวกับบริษัท หรือผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อผ่านช่องทาง www.ecl.co.th หรือ โทร 02-641-2552
(เวลาทำการเจ้าหน้าที่ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.) หยุด วันเสาร์ - อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ