ห้องข่าว

ข่าวสาร ECL

ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2565


Minute of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting 1/ 2022
11 กรกฎาคม 2565
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
11 กรกฎาคม 2565
The Extraordinary Shareholders' Meeting 1/2022 's resolution
30 มิถุนายน 2565
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
30 มิถุนายน 2565

ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2564


ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2563


ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2562


ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2561


ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2560


ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2559


ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2558


ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2557


บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ