เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี One Report ประจำปี 2564

ขนาดไฟล์ 3.35 MB

Annual report

One Report 2021
ขนาดไฟล์ 3.09 MB
รายงานประจำปี 2562 (แบบ 56-2)
ขนาดไฟล์ 2.18 MB
รายงานประจำปี (56-2) ประจำปี 2561 (Annual Report)
ขนาดไฟล์ 3.44 MB
รายงานประจำปี 2560
ขนาดไฟล์ 3.08 MB

แบบฟอร์ม 56-1

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2561
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2561
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2561
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2561

วีดีโอและเอกสารนำเสนอ

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ