เอกสารเผยแพร่

one report 2566 (EN)

ขนาดไฟล์

Annual report

One Report 2566 (TH)
ขนาดไฟล์
One Report 2022
ขนาดไฟล์
รายงานประจำปี One Report ประจำปี 2565
ขนาดไฟล์
รายงานประจำปี One Report ประจำปี 2564
ขนาดไฟล์ 3.5MB
One Report 2021
ขนาดไฟล์ 3.1MB
Annual Report 2020
ขนาดไฟล์ 3MB
รายงานประจำปี 2563
ขนาดไฟล์ 3.2MB
Annual Report 2019
ขนาดไฟล์ 5.2MB
รายงานประจำปี 2562 (แบบ 56-2)
ขนาดไฟล์ 2.3MB
รายงานประจำปี (56-2) ประจำปี 2561 (Annual Report)
ขนาดไฟล์ 3.6MB
รายงานประจำปี 2560
ขนาดไฟล์ 3.2MB

แบบฟอร์ม 56-1

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2561
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2560
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2564
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2563
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2562

วีดีโอและเอกสารนำเสนอ

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ