บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“ECL”)

ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์มือสอง จัดตั้งขึ้นในปี 2525
ธุรกิจได้เจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ ได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546
มีผู้ถือหุ้นหลักได้แก่ ตระกูลวีระพงษ์ และตระกูลตันตราภรณ์ และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ (SET)
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547 ปัจจุบันมีกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์มือสอง จัดตั้งขึ้นในปี 2525 ธุรกิจได้เจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ ได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 มีผู้ถือหุ้นหลักได้แก่ ตระกูลวีระพงษ์ และตระกูลตันตราภรณ์ และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ (SET) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547 ปัจจุบันมีกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

1

บริษัท อีซีแอล แอสเซท จำกัด
(ECL Asset Co.,Ltd.)

ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อเงินกู้ โดยจำนอง
และขายฝากอสังหาริมทรัพย์
เป็นหลักประกัน

2

บริษัท ไมตี้ โบรกเกอร์ จำกัด
(Mighty Broker Co.,Ltd.)

ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยทุกประเภท

3

บริษัท พรีเมี่ยม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
(Premium Service Thailand Co.,Ltd.)

ดำเนินธุรกิจศูนย์ซ่อมรถยนต์และWarranty

บริษัทให้บริการด้านทางการเงินครบวงจร เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
โดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น สินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง
(รถเก๋ง, รถกระบะ, รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์, รถบรรทุก
และรถเพื่อการพาณิชย์), สินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้กำกับ
แบบมีหลักประกัน (สินเชื่อทะเบียนรถ), สินเชื่อโซลาร์เซลล์
(Solar Rooftop) รวมถึงให้บริการรับต่อกรมธรรม์ประกันภัย
และพ.ร.บ. แก่รถยนต์ทุกประเภท

บริษัทให้บริการด้านทางการเงินครบวงจร
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น สินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง (รถเก๋ง, รถกระบะ, รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์, รถบรรทุก และรถเพื่อการพาณิชย์), สินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้กำกับ แบบมีหลักประกัน (สินเชื่อทะเบียนรถ), สินเชื่อโซลาร์เซลล์ (Solar Rooftop) รวมถึงให้บริการรับต่อกรมธรรม์ประกันภัย และพ.ร.บ. แก่รถยนต์ทุกประเภท

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ชำนาญในตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง เป็นคู่ค้าที่ยุติธรรม
ให้บริการที่ดีเลิศ และสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ ผู้มีส่วนได้เสีย

เป็นผู้ชำนาญในตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง เป็นคู่ค้าที่ยุติธรรม ให้บริการที่ดีเลิศ และสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ ผู้มีส่วนได้เสีย

พันธกิจ

เสริมสร้างศักยภาพสูงสุดในการให้บริการ

เพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยความมุ่งมั่นจากพนักงานที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม

ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม

ในเรื่องสินค้า และบริการ และไม่เลือกปฏิบัติ

เป็นผู้ชำนาญในตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง

ธุรกิจดำเนินการยาวนาน อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี


คำขวัญ

ใส่ใจบริการ
สู่มาตรฐานความพอใจ
(Our service mind is
your satisfaction)

วิ่งเร็ว ได้เงินเร็ว
(Speed Car
Speed money)

อีซีแอล ออโต้ แคช
(ECL Auto Cash)

ใส่ใจบริการ สู่มาตรฐานความพอใจ
(Our service mind is your satisfaction)

วิ่งเร็ว ได้เงินเร็ว
(Speed Car Speed money)

ใส่ใจบริการ สู่มาตรฐานความพอใจ
(Our service mind is your satisfaction)

ผลิตภัณฑ์

โซล่าเซลล์

โซล่ารูฟโซลูชั่น

บริการออกแบบ และติดตั้ง โซลาร์รูฟโซลูชั่นแบบครบวงจร
พร้อมดูแลหลังติดตั้งตลอดอายุการใช้งาน
ลงทุนติดตั้งระบบแล้วสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ทันที
นอกจากนี้ยังเป็นการใช้พลังงานที่ปล่อยคาร์บอนต่ำช่วยลดโลกร้อน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่พลังงานที่ยั่งยืน

บริการออกแบบ และติดตั้ง โซลาร์รูฟโซลูชั่นแบบครบวงจร พร้อมดูแลหลังติดตั้งตลอดอายุการใช้งาน ลงทุนติดตั้งระบบแล้วสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ทันที นอกจากนี้ยังเป็นการใช้พลังงานที่ปล่อยคาร์บอนต่ำช่วยลดโลกร้อน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่พลังงานที่ยั่งยืน

Jas Green

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งบนหลังคาที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดคือทิศใต้ ซึ่งเป็นทิศที่ได้รับแสงอาทิตย์ได้ดีที่สุด ในขณะที่รองลงมาคือทิศตะวันตก

ควรให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญมาสำรวจ ตรวจสอบสภาพ และประเภทของหลังคา เพื่อนำมาคำนวณความแข็งแรงของโครงสร้าง ซึ่งปกติแล้วแผงโซลาร์จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 20-25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

บ้านแต่ละหลังมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ตามประเภทของอุปกรณ์ และช่วงเวลาที่ใช้ไฟฟ้า การติดตั้งโซลาร์รูฟ โซลูชั่นเหมาะกับบ้านที่ใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันเป็นหลัก เช่น โฮมออฟฟิศ บ้านที่เปิดแอร์กลางวันเป็นประจำ เป็นต้น

เตรียมข้อมูลบิลค่าไฟย้อนหลัง 1 เดือน ภาพถ่ายมิเตอร์ไฟฟ้าช่วงเช้า กับช่วงเย็น เป็นเวลา 2 วัน

แผงโซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าโดยเฉลี่ยวันละ 5 ชั่วโมง

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าไฟได้มาก โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจ หรือบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ที่มีการใช้ไฟกลางวัน

มีให้บริการ ดังนี้

ipower
1. บริษัท ไอพาวเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
https://www.ipowerinter.com/

solarone
2. โซลาร์วัน
https://solarone.asia/

solartech
3. บริษัทโซล่าเทคเซ็นเตอร์ จำกัด
https://www.solartech-center.com/

ttc
4. บริษัท เทรดดิ้งเทค จำกัด
https://www.tradingtech.co.th/
ttc
5. บริษัท ไซเเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
https://www.simat.co.th/

ทำไมต้องรอ? เริ่มโครงการของคุณกับเราตอนนี้เลย

สำหรับค่าไฟขั้นต่ำ 3,000 บาท ขึ้นไป

บริษัทในเครือ

ไมตี้โบรกเกอร์ ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนของ บริษัทตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) ที่มีชื่อเสียง อยู่ในวงการสินเชื่อรถมามากกว่า 30 ปี และบริษัทพรีเมี่ยม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำเรื่องประกันอะไหล่รถยนต์ (Warranty) อันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น

ไมตี้โบรกเกอร์ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการชั้นนำ
ในธุรกิจนายหน้าประกันภัย เราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เป็นสำคัญ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาในการเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสม
เพื่อเป็นการวางแผนด้านประกัน และดูแลทุกช่วงของชีวิต รวมถึงสร้างความประทับใจ
ให้แก่ลูกค้าในด้านการบริการทั้งก่อน และหลังการขาย โดยมุ่งเน้นการให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพที่ดีที่สุด ด้วยการดำเนินธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์์
“ เราเป็นผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย ด้วยคุณภาพ ความซื่อสัตย์
และตอบแทนสังคม “
เรายังมีบริษัทประกันเป็นพันธมิตรที่หลากหลายกว่า 20 บริษัท
เพื่อดูแลลูกค้าให้ครอบคลุมทั้งประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

ไมตี้โบรกเกอร์ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจนายหน้าประกันภัย เราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาในการเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสม เพื่อเป็นการวางแผนด้านประกัน และดูแลทุกช่วงของชีวิต รวมถึงสร้างความประทับใจ ให้แก่ลูกค้าในด้านการบริการทั้งก่อน และหลังการขาย โดยมุ่งเน้นการให้บริการ ที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพที่ดีที่สุด ด้วยการดำเนินธุรกิจ
ภายใต้วิสัยทัศน์
“ เราเป็นผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย ด้วยคุณภาพ ความซื่อสัตย์ และตอบแทนสังคม “
เรายังมีบริษัทประกันเป็นพันธมิตรที่หลากหลายกว่า 20 บริษัท เพื่อดูแลลูกค้าให้ครอบคลุมทั้งประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

บริการของไมตี้โบรกเกอร์


ประกันภัย
รถยนต์

ประกันชีวิต สุขภาพ
โรคร้ายแรง
และอุบัติเหตุ

ประกัน
อัคคีภัย

ประกันภัยทรัพย์สิน
และความรับผิด
ต่อบุคคลภายนอก

ประกันภัยขนส่ง

ประกันวารันตี
เครื่องยนต์

ประกันการ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน
บนท้องถนน

สวัสดิการประกันชีวิต
และสุขภาพกลุ่ม
สำหรับพนักงาน

สินเชื่อสวัสดิการ
พนักงาน

ประกันภัยรถยนต์

ประกันชีวิต สุขภาพ โรคร้ายแรง
และอุบัติเหตุ

ประกันอัคคีภัย

ประกันภัยทรัพย์สิน
และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ประกันภัยขนส่ง

ประกันวารันตีเครื่องยนต์

ประกันการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

สวัสดิการประกันชีวิต และสุขภาพกลุ่ม สำหรับพนักงาน

สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ