ข้อมูลทางการเงิน

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2567


MD&A for the three months periods of year 2024 ended 31 Mar 24
คำอธิบายเเละการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2566


คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2566 (EN)
Management discussion and Analysis for the three-months and nine-month periods Management discussion and Analysis for the three-months and nine-month periods ended of September 30, 2023
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2566
Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending June 30,2023
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2023
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2565


Management discussion and Analysis for periods of year 2022
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2565
Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 SEP 2022
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 65
Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2022
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 65
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2022

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2564


Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2021
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2021
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 64
Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2021
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 64
Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2021
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2563


คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2562


คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2561


คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2560


คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2559


คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2558


คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2557


คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2566 (TH)
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ