ดาวน์โหลด

ชุดโอน

1 แบบคำขอโอนและรับโอนรถทั่วไป
2 แบบคำขอโอนและรับโอนรถเพื่อการพาณิชย์

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

1 หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ
2 หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

เอกสารอื่นๆ

1 ประกาศ เรื่อง ประมูลขายหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 2-6 ต.ค. 2566
2 ประกาศ เรื่อง ประมูลขายหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
3 เอกสารประกอบการขายผลิตภัณฑ์สินเชี่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
4 ประกาศอัตราดอกเบี้ย ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
5 อัตราค่าธรรมเนียมในการทวงถามหนี้ ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564
6 หนังสือมอบอำนาจ
7 แบบคำขอจดทะเบียนรถ
8 บันทึกถ้อยคำกรณีแจ้งเอกสารหรือแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหาย
9 บันทึกรับทราบการนำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนไปใช้งาน
10 บันทึกรับทราบรถจดประกอบ
11 หนังสือยินยอมสลับเปลี่ยนทะเบียน
12 หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้

ติดต่อแผนกทะเบียนของเรา

คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับบริการด้านงานทะเบียน เพียงคุณติดต่อเรา

ติดต่อแผนกทะเบียน

โทร : 02 641 5252 ต่อ 9401-9405

ECL

แอดเพื่อนเลย

@9401a
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ