ดาวน์โหลด

ชุดโอน

1 แบบคำขอโอนและรับโอนรถทั่วไป
2 แบบคำขอโอนและรับโอนรถเพื่อการพาณิชย์

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

1 หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ
2 หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

เอกสารอื่นๆ

1 ประมูลขายหนี้ เช่าซื้อรถยนต์ ตั้งเเต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2567
2 ประกาศอัตราดอกเบี้ย ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคล เพื่อติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
3 เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับ อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง และพอสมควรแก่เหตุ
4 ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคล เพื่อติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
5 ประกาศ เรื่อง ประมูลขายหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 2-6 ต.ค. 2566
6 ประกาศ เรื่อง ประมูลขายหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
7 ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชี่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
8 ประกาศอัตราดอกเบี้ย ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
9 อัตราค่าธรรมเนียมในการทวงถามหนี้ ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564
10 หนังสือมอบอำนาจ
11 แบบคำขอจดทะเบียนรถ
12 บันทึกถ้อยคำกรณีแจ้งเอกสารหรือแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหาย
13 บันทึกรับทราบการนำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนไปใช้งาน
14 บันทึกรับทราบรถจดประกอบ
15 หนังสือยินยอมสลับเปลี่ยนทะเบียน
16 หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้

ติดต่อแผนกทะเบียนของเรา

คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับบริการด้านงานทะเบียน เพียงคุณติดต่อเรา

ติดต่อแผนกทะเบียน

โทร : 02 641 5252 ต่อ 9401-9405

ECL

แอดเพื่อนเลย

@9401a
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ