ดาวน์โหลด

ชุดโอน

1 แบบคำขอโอนและรับโอนรถทั่วไป
2 แบบคำขอโอนและรับโอนรถเพื่อการพาณิชย์

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

1 หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย
2 หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

เอกสารอื่นๆ

1 หนังสือมอบอำนาจ
2 แบบคำขอจดทะเบียนรถ
3 บันทึกถ้อยคำกรณีแจ้งเอกสารหรือแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหาย
4 บันทึกรับทราบการนำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนไปใช้งาน
5 บันทึกรับทราบรถจดประกอบ
6 หนังสือยินยอมสลับเปลี่ยนทะเบียน
7 หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้

ติดต่อแผนกทะเบียนของเรา

คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับบริการด้านงานทะเบียน เพียงคุณติดต่อเรา

ติดต่อแผนกทะเบียน

โทร : 02 641 5252 ต่อ 9401-9405

ECL

แอดเพื่อนเลย

@9401a
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 ถ.ริมคลองสามเสน
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ