การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

25 เมษายน 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 เมษายน 2566

โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ